czwartek, 2 lutego 2012

Wisława

 Cóż tu napisać, brak słów po tak wielkiej stracie, po stracie poetki i autorytetu dla wielu. 
Będzie żywa w swoich wierszach czytanych codziennie i w pamięci każdego człowieka.

Zamek Królewski na Wawelu, 17.01.2011
Brak komentarzy: